Zásady ochrany osobních údajů

Vážení zákazníci,

pro provoz našeho e-shopu je nezbytné zpracovávání vašich osobních údajů. Ty zpracováváme a uchováváme jen v základní nutné míře a s pečlivostí, plně v souladu s evropským nařízením GPRD a původním českým Zákonem o ochraně osobních údajů. Přístup k vybraným údajům mají pouze naši nezbytní spolupracovníci, bez kterých by e-shop nemohl fungovat jako poskytovatel e-shopového řešení, dopravci, účetní firma... Kontakty na vás střežíme už více jak 12 let jako oko v hlavě a hlídáme, aby se k nim nikdo nepovolaný nedostal. V žádném případě je neprodáváme k dalšímu komerčnímu využití třetím stranám, které by vás mohly obtěžovat nevyžádanými emaily, reklamními sděleními nebo s informacemi jinak dále nakládat. 

Mgr. Věra Kalousková
majitelka NošeníDětí.cz


---

Kdo data zpracovává?

Provozovatel e-shopu NošeníDětí.cz:
Mgr. Věra Kalousková, Brigádnická 237, 50303 Smiřice, IČ 74009826 zapsaná v Živnostenském rejstříku magistrátu města Hradec Králové
prohlašuje, že zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pro řešení ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat emailem info@nosenideti.cz nebo telefonicky 737 810 265.

Veškeré vámi zadané osobní údaje jsou uloženy a zpracovávány v rámci EU a nejsou automaticky zpracovávány. 

 

Za jakým účelem údaje zpracováváme

Pro uzavření smlouvy a vyřízení objednávky

Abychom mohli dostát uzavřené kupní smlouvě a doručit vám objednané zboží, zpracováváme na základě oprávněného zájmu tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, fakturační a doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, seznam objednaného zboží

Tyto údaje zpřístupňujeme nebo předáváme těmto spolupracovníkům: poskytovatel e-shopového řešení, účetní firma, dopravci Česká pošta s.p., PPL CZ s.r.o., bankovní instituce Fio banka a.s. a poskytovatel platební brány Gopay s.r.o., pokud zvolíte platbu převodem nebo kartou.

Uchováváme je po dobu 10 let (zejména kvůli zákonu o DPH).


Pro zasílání newsletteru

Abychom vám mohli odesílat emaily s naším komunitním emailovým zpravodajstvím (emailingem), po zadání emailové adresy a udělení vašeho souhlasu sbíráme a uchováváme tyto osobní údaje:

emailová adresa, IP adresa

Tyto údaje jsou zpřístupněny těmto našim spolupracovníkům: poskytovatel e-shopového řešení. 

Údaje jsou uchovávány po dobu naplňování účelu, tedy do projevení vůle odhlásit se z emailingu, maximálně ale po dobu 5 let. Pak je nutné se k emailingu znovu přihlásit.

Odhlásit se z odběru emailů se můžete jedním klikem v patičce každého zaslaného emailu nebo na vyžádání zasláním žádosti na email info@nosenideti.cz. 

 

Pro využití věrnostního programu 

Do věrnostního programu se můžete zapojit registrováním na našem e-shopu před nebo během první objednávky - zadáním registračního emailu a zvolením šifrováním zabezpečeného hesla. 

Abychom pak mohli odlišit stálé zákazníky a přidlit jim na další nákupy 3% věrnostní slevu, na základě oprávněného zájmu sbíráme a uchováváme tyto osobní údaje:

emailová adresa, IP adresa
po uskutečnění první objednávky pak také: jméno, příjmení, fakturační a doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo, seznam uskutečněných objednávek

Tyto údaje nejsou zpřístupňovány nikomu dalšímu.

Údaje jsou uchovávány po dobu naplňování účelu, tedy do projevení vůle zrušit registraci ve věrnostním programu, nebo maximálně 3 roky. Zrušení registrace je možné na vyžádání zasláním žádosti na email info@nosenideti.cz. 

 

Pro vložení komentáře do diskuze, fotogalerie a videogalerie, pro vložení inzerátu do bazaru nebo kurzů vázání

Při využívání diskuze, fotogalerie, vidogalerie, bazaru nebo nástěnky o kurzech vázání není nutné vyplňovat celé a pravé jméno a příjmení, je možné zadat přezdívku nebo jakoukoliv jinak anonymizovanou zkratku, která není osobním údajem. Registrace do diskuze je vázaná na email, který ale není veřejně viditelný, slouží pouze pro rozlišení členů a obsluze registrovaného účtu. V bazaru a na vývsce s kurzy vázání je nutné zveřejnit pro účel kontaktování zájemci email, případně telefon. Po uvedení vašeho jména nebo jiných údajů, které vás identifikují se ale vložené údaje stanou osobními údaji a tak s nimi také nakládáme.
Zpracovávány jsou na základě oprávněného zájmu tyto údaje:

Jméno a příjmení, email, telefon, IP adresa

Údaje jsou zpracovávány po dobu naplňování jejich účelu nebo do projevení vůle smazat příspěvek. Žádost o smazání obsahu můžete poslat na email info@nosenideti.cz.

 

Vaše práva


Za podmínek stanovených v GDPR máte:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení


Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře nebo registrací, zadáním inzerátu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 
 
info@nosenideti.cz
mobil: 737 810 265

Mgr.Věra Kalousková
503 03 Smiřice, Brigádnická 237